Lions SilkeborgOm osBestyrelseKlubdataMedlemmerUdvalgklubinformationHvordan bliver man medlem?
  Bestyrelse   
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besøge Nextwave

En værdiskabende NGO

 

Historie

Klubben, der i dagtæller 24 medlemmer, er en herre-klub, der blev stiftet (chartret) den 26.marts 1966 med Lions Randers som moderklub. 14. marts 1970 blev Lions Rystiftet med Lions Silkeborg som moderklub og 31 år senere, den 9. juni 2001,var Lion Silkeborg moderklub for Lions Silkeborg Theodora.

Status

I Danmark er der i dag ca.300 Lions-klubber med over 6.000 medlemmer. På verdensplan er Lionsrepræsenteret i mere end 200 lande med ca. 45.000 klubber med knap 1,4 mio.medlemmer, hvilket gør Lions til verdens største humanitære serviceorganisation(NGO).

Verdens førsteLions-klub blev stiftet i 1917 i Chicago, Illinois, USA af en ungforsikringsmand ved navn Melvin Jones. Den første danske klub, Lions København,blev stiftet i 1950.

Lionsog løver

Har Lions og løver nogetmed hinanden at gøre? Både ja og nej. Da Melvin Jones skulle stifte verdensallerførste klub, var det under overskriften: Liberty, Intelligence, Our Nation's Safety.Forstandige ord i slutningen af 1. verdenskrig. Forbogstaverne danner samtidigordet Lions og organisationens nål, som alle medlemmer bærer, viser i profil toløvehoveder, der kigger hver sin vej.

Formål

Organisationens motto er"We serve", vi står til tjeneste. Alle klubber bestræber sig på atskabe et godt kammeratskab og sammenhold i en munter og afslappet atmosfære. Udadtilgennemfører klubber aktiviteter, hvor medlemmerne bidrager med deres egengratis arbejdskraft, således at der kan skabes overskud, som ubeskåret går tilhjælp til humanitære formål i ind- og udland.

Klubbensaktiviteter

Lions Silkeborg har fleretilbagevendende aktiviteter:

Hvert forår sælgerklubben (i samarbejde med Lions Theodora) tulipaner til virksomheder, butikkerog private. En buket med 10 tulipaner sælges for 100 kr. I 2016 nåede salgetnæsten 1.000 buketter og overskuddet var i underkanten af 70.000 kr.Overskuddet fra denne aktivitet bruges til foranstaltninger, der kan reduceremisbrugsproblemer blandt unge i Silkeborg.

Den anden aktivitetgennemføres hvert tredje år i forbindelse med Ildfestregattaen i Silkeborg. Klubbenudgiver et regattahæfte i 5.000 eksemplarer. Foruden at være en lodseddel medknap 1.600 store og små gevinster indeholder hæftet program for regattaen,rabatkuponer, annoncer og konkurrencer, bl.a. "Årets regattapige" og"Flaskepost-konkurrence". Alle klubbens medlemmer deltager i salgetfra ultimo juli til regatta-lørdag eftermiddag. 2017 lykkedes det at sælgesamtlige 5.000 hæfter, der koster 50 kr. pr. stk. Aktiviteten er den mestindtjeningsgivende enkeltstående aktivitet i Lions Danmark. 2017 blev endnu etrekordår med næsten 400.000 kr. i overskud. Overskuddet går ubeskåret til Lionshjælpearbejde.

Hvert år til jul uddelerLions Silkeborg (i samarbejde med Lions Theodora) julekurve til værdigttrængende. I tæt samarbejde med bl.a. Silkeborg Kommune hjælper vi årligtmellem 40 og 50 familier i Silkeborg med at få en bedre jul.

Klubben har i de seneste10 år doneret langt over 1 mio. kr. til humanitære og velgørende formål,primært i Silkeborg-området.

De danske klubberdonerer hvert år tilsammen et beløb på 25-30 mio. kr. til velgørende formål.

Deto kasser - klubkassen og aktivitetskassen

Det koster et årligtkontingent på 1.300 kr. at være medlem af Lions Silkeborg. Dette beløb dækkerudgifterne til drift af klubben samt udgifterne til klubbens medlemskab afLions Danmark og Lions Clubs International. Alt dette vedrører klubkassen.

For det enkelte medlemkommer endvidere udgifterne til fortæring på klubbens møder, ca. 100 - 150 kr.pr. møde.

Overskuddene - hver enkrone - fra aktiviteterne går i aktivitetskassen og alle klubbens donationertages af aktivitetskassen. Der er helt vandtætter skodder mellem klubkassen ogaktivitetskassen. Derfor kan klubben og Lionsorganisationen sige: "En kronegivet til Lions er en krone givet til humanitære formål". Der fragår ikkeså meget som en eneste øre til administration!

Mødetidog -sted

Medlemmerne mødes togange om måneden, nemlig 1. og 3. mandag, kl. 18.30. Hjemmemøder afholdes BrasserieUnderhuset. Da klubben holder sommerferie fra primo juni til primo septemberbliver det til ca. 16 årlige møder.

Et ”Lionsår” begynder 1.juli og slutter 30. juni.

 

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark